“แผ่นทางเดินคนพิการ: การลงทุนเพื่อความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ทุกสถานที่ไม่ควรมองข้าม”

สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับจำนวนผู้พิการที่เพิ่มมากขึ้น การออกแบบพื้นที่สาธารณะให้รองรับผู้คนทุกกลุ่มจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แผ่นทางเดินคนพิการ หรือปุ่มทางเดินผู้พิการ จึงกลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับสถานที่ต่างๆ บทความนี้มุ่งนำเสนอความสำคัญของแผ่นทางเดินคนพิการ พร้อมทั้งรายละเอียดสถานที่ที่ควรมีไว้

 1. ความสำคัญของแผ่นทางเดินคนพิการ
 • ส่งเสริมการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม: แผ่นทางเดินคนพิการช่วยให้ผู้ใช้รถเข็น ผู้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ หรือผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
 • เพิ่มความปลอดภัย: การออกแบบทางลาดที่ได้มาตรฐาน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การหกล้ม หรือการพลัดตกบันได ทั้งสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร: การมีแผ่นทางเดินคนพิการ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งจะดึงดูดลูกค้า สร้างความประทับใจ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในระยะยาว

2. สถานที่ที่ควรมีแผ่นทางเดินคนพิการ

สถานที่สาธารณะ: แผ่นทางเดินคนพิการควรติดตั้งในสถานที่สาธารณะเช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน และศูนย์การค้า เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้งานสถานที่เหล่านี้ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
สถานศึกษา: โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ควรมีแผ่นทางเดินคนพิการเพื่อให้ผู้พิการสามารถเรียนรู้และเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโรงพยาบาลและสถานพยาบาล: การมีแผ่นทางเดินคนพิการในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเดินทางภายในสถานพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
สำนักงานและอาคารพาณิชย์: การติดตั้งแผ่นทางเดินคนพิการในสำนักงานและอาคารพาณิชย์ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้มาเยือน

 • สถานที่สาธารณะ: อาคารรัฐบาล โรงพยาบาล สถานศึกษา สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า สนามบิน สถานีรถไฟ ท่ารถโดยสาร ฯลฯ
 • สถานประกอบการ: ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ฯลฯ
 • แหล่งท่องเที่ยว: วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ตลาด ชายหาด ภูเขา ฯลฯ
 • ยานพาหนะสาธารณะ: รถไฟ รถบัส เรือ เครื่องบิน ฯลฯ

3. มาตรฐานและข้อควรระวัง

 • ความกว้าง: แผ่นทางเดินคนพิการควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. เพื่อให้รถเข็นสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
 • ความลาดชัน: ทางลาดควรมีความลาดชันไม่เกินระดับที่ตามกฎหมายกำหนด
 • พื้นผิว: พื้นผิวของแผ่นทางเดินคนพิการควรเรียบ กันลื่น และมีสีที่ตัดกับสภาพแวดล้อม
 • ราวจับ: ควรมีราวจับทั้งสองข้างของทางลาด ความสูงจากพื้นควรอยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด
 • ป้ายสัญลักษณ์: ควรติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือนให้ผู้ใช้รถเข็นทราบ

แผ่นทางเดินคนพิการมิใช่แค่สิ่งอำนวยความสะดวก แต่เป็นสัญลักษณ์ของสังคมที่คำนึงถึงความเท่าเทียม และโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน การออกแบบและติดตั้งแผ่นทางเดินคนพิการที่ได้มาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสถานที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการต่างๆ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นทางเดินคนพิการ หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำปรึกษา กรุณาคลิกที่ลิงก์นี้: https://trafficthai.com/shop/product-category/blindwalk-category/
safety equipment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *