10 ความรับผิดชอบที่ จป. ต้องทำในองค์กรให้มีความปลอดภัยสูงสุด

จป. เป็นงานที่ต้องใส่ใจด้านความปลอดภัยให้แก่องค์กร ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้างและผู้ติดต่อ และช่วยให้กิจวัตรปฏิบัติงาน ได้ผลสำเร็จดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ร้านไทยจราจร จึงได้รวบรวม 10 หน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญของ จป. ที่ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนี้

1. จป. มีหน้าที่ต้องตรวจตราความพร้อมของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและด้านการจราจรโดยรอบโรงงาน เพื่อความสะดวกในเส้นทางสัญจรและลดอุบัติภัยต่าง ๆ โดยต้องเสนอแนะทางผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สมควร ได้แก่ การมี ป้ายจราจรสะท้อนแสง เพื่อควบคุมทิศทางเดินรถในบริเวณของโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นทิศทางเดียว หรือสำหรับถนนสองเลนภายในรั้วโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นโรงงานขนาดหลายสิบไร่ ก็จำเป็นต้องมีป้ายจราจรติดตามจุดวงเวียนต่าง ๆ และจุดสี่แยก สามแยกต่าง ๆ เพื่อควบคุมทิศทางเดินในทางเอกทางโท ลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ดียิ่งขึ้น

2. จป. ต้องสำรวจความครบถ้วนของอุปกรณ์ความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุร้าย เช่น อัคคีภัย แก๊สระเบิด ฯลฯ เช่น การมีจุดสังเกตที่ชัดเจนจาก ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน และ จป. ต้องดูแลให้มีเส้นทางการหนีออกฉุกเฉินที่สะดวก ไม่มีจุดคอขวด หรือการมีสิ่งกีดขวางใด ๆ เช่น ลังสินค้า การให้มีห่วงชูชีพอย่างเพียงพอบริเวณใกล้บ่อน้ำหรือแหล่งน้ำภายในรั้วโรงงานขนาดใหญ่

เนื่องจากไม่มีใครทราบได้ว่าจะมีเหตุร้ายเมื่อใด จป. จะเป็นผู้มีบทบาทในการซักซ้อมเหตุการณ์จำลองทุก ๆ เดือน เช่น ซ้อมหนีไฟ เพื่อให้ทุกคนในโรงงานสามารถเรียนรู้การดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้าย และสามารถใช้เปลสนามเพื่อขนย้ายคนที่บาดเจ็บได้อย่างถูกวิธีๆ

3. การติดอุปกรณ์จราจร เพื่อจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งภายในเขตโรงงาน ก็เป็นสิ่งที่ จป.ต้องให้ความสำคัญในการลดอุบัติเหตุภายในโรงงาน ได้แก่ การให้มีการติดตั้ง ป้ายจำกัดความเร็ว ก่อนถึงจุดที่มีการติดตั้ง ยางชะลอความเร็วรถ รวมถึงในด้านความปลอดภัยสำหรับการนำรถเข้า-ออกส่งของภายในอาคาร ด้วยการให้มีการติดตั้ง ป้ายจำกัดความสูง ของรถตรงช่องทางเข้าออก

4. การใส่ใจและแนะนำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตัวตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี เช่น การสวมหมวก แว่นตา ถุงมือนิรภัย และการป้องกันความเสื่อมโทรมของร่างกายจากการทำงาน จป. สามารถเสนอแนะให้แม่บ้าน พนักงานขับรถ หรือ ผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องยกสินค้าหนัก สวมใส่ เข็มขัดพยุงหลัง เป็นประจำเพื่อปรับสรีระและลดปัญหาโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อหลังได้

5. ด้านความปลอดภัยภายในตัวโรงงาน จป. ต้องสำรวจการชำรุด หรือเพิ่มเติมการติดแถบสะท้อนแสง และเทปกันลื่น ที่พื้น เพื่อเป็นจุดสังเกตทางต่างระดับ ทางลาดชัน ซึ่งแม้กฎหมายจะกำหนดไม่ให้เกิน 15 องศา แต่การติดอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยลดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจุดที่มีการเดินผ่านไปมามาก จะทำให้พื้นลื่นง่ายเนื่องจากสูญเสียแรงเสียดทาน

นอกจากนี้ จป. สามารถเสนอ ให้ติดป้ายเตือน หรือ แถบสะท้อนแสง เป็นสัญลักษณ์กำหนดให้คนเดินชิดด้านขวามือเสมอ และแยกเลนสำหรับรถบรรทุกภายในโรงงาน เพื่อป้องกันการเดินกีดขวางการเข็นรถบรรทุกสิ่งของภายในอาคาร

6. จป. สามารถเสนอสู่ที่ประชุม เรื่องความจำเป็นในการติดตั้งยางป้องกันสายเคเบิ้ลหากเห็นว่ามีความคุ้มค่า ลดความเสี่ยงต่อปัญหาที่จะเกิดจากสายไฟ-เคเบิ้ลชำรุด ทั้งนี้ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ป้องกันสายฯ ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของสายเคเบิ้ล-สายไฟให้นานขึ้น ทั้งยังติดตั้งง่ายและสามารถใส่สายได้หลายเส้น

7. การให้ความสำคัญกับมุมอับ หรือ จุดที่ทัศนวิสัยไม่ดี เช่น มุมหักศอก หรือ ทางแยก ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งภายในตัวโรงงาน และบริเวณถนนรอบโรงงาน สามารถแก้ได้ด้วย กระจกโค้งจราจร ซึ่ง จป. ควรดูจากสถิติอุบัติเหตุ หรือการซักถามจากผู้ปฏิบัติงาน ก็สามารถนำเสนอผู้บริหาร ให้เพิ่มการติดตั้งอุปกรณ์นี้ เพื่อตอบโจทย์การเพิ่มวิสัยทัศน์ได้มากเกิน 180 องศา ทั้งยังสามารถติดตั้งตามมุมห้องหรือ ติดตั้งแบบเสา ทั้งนี้ ควรเลือกที่ความคงทนของตัวกระจก ไม่แตกร้าวง่าย สำหรับใช้ตามจุดต่าง ๆ ของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. จป. ที่ใส่ใจศึกษาด้านนวัตกรรมการประหยัดใหม่ ๆ เช่น พลังงานสะอาดโซล่าเซลล์ พลังงานน้ำ ฯลฯ สามารถนำเสนอเจ้าของกิจการในการเลือกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ที่ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้ดีขึ้น เช่น การติดตั้ง ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ตรงใกล้ป้ายเตือน หรือจุดสังเกตต่าง ๆ การติดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ก็สามารถเห็นผลการประหยัดไฟได้ตั้งแต่เดือนแรกที่ติดตั้งเช่นกัน

9. การมีความรู้ด้านวัสดุชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ทำให้ จป. สามารถประยุกต์แนวความคิดเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโรงงานได้ เช่น การบำบัดน้ำเสียด้วยปุ๋ยชีวภาพ จากเศษอาหารธรรมชาติ หรือของเสียจากกระบวนการผลิตที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ ทำให้ลดปัญหาแก๊สพิษจากการเผาขยะ ลดมลภาวะทางอากาศและน้ำ ซึ่งมีผลระยะยาวต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน

10. การเตรียมโรงงานให้มีความพร้อมด้านไฟฟ้าสำรอง เช่น มี สปอตไลท์ไฟฉาย เป็นอีกความรับผิดชอบหนึ่งที่ จป. ต้องใส่ใจและเสนอให้มีในจุดต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานสะดวก

จะเห็นได้ว่า จป. มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งต่อบุคคลและโดยภาพรวมขององค์กร จึงเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรทางธุรกิจเช่นเดียวกัน

หากท่านสนใจเพิ่มมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยในองค์กร ด้วยอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและการจราจร เชิญชมสินค้าของร้านไทยจราจรได้ที่ www.trafficthai.com