6 สถานที่บนถนน ที่ควรติดป้ายจราจรชนิด Fiber optic

ป้ายจราจร

การขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนนั้นหากใช้ความเร็วสูงย่อมเป็นการยากที่ผู้ขับขี่จะทราบถึงอันตรายหรือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนเดินทางไปถึง ป้ายสัญญาณจราจรจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวัง วิ่งในระดับความเร็วที่เหมาะสม ควบคุมการขับขี่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นผิวถนนหรือสภาพภูมิประเทศ แต่หากสภาพภูมิอากาศเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง มีหมอกหนา หรือในเวลากลางคืนที่มืดสนิทย่อมเป็นการยากที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นป้ายสัญญาณจราจรได้อย่างชัดเจน การควบคุมยานพาหนะให้ปลอดภัยจึงอาจด้อยประสิทธิภาพลงได้ ดังนั้นป้ายจราจรชนิด Fiber optic จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ป้ายสัญญาณจราจรชนิดนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% และยังติดตั้งได้สะดวก ไม่ว่าจะมีสภาพภูมิประเทศในลักษณะใดก็ตาม ร้านไทยจราจรขอแนะนำสถานที่ที่ควรนำป้ายสัญญาณจราจรชนิดนี้ไปใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 6 แห่ง ดังนี้

  1. บริเวณทางโค้ง ถนนที่เกิดแนวโค้งมักเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่าย หากรถราขับขี่มาอย่างรวดเร็วจนเกิดอาการหลุดโค้ง ยิ่งฝนเวลาที่เกิดฝนตกที่ส่งผลให้ถนนลื่นก็จะยิ่งทำให้การควบคุมยานพาหนะในขณะเข้าโค้งเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากขึ้นได้ ดังนั้นการนำป้ายสัญญาณจราจรมาเตือนก่อนเข้าสู่ช่วงโค้งจึงมีความสำคัญมาก ยิ่งทางโค้งในบริเวณหุบเขาที่มองเห็นป้ายได้ยาก การนำป้ายสัญญาณจราจรแบบ Fiber optic มาใช้ก็ยิ่งเพิ่มความปลอดภัยการขับขี่ยวดยานพาหนะได้มากขึ้น

2. บริเวณทางลาดชัน ทางลาดชันไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันบริเวณสะพาน ลานจอดรถ หรือทางลาดชัดบริเวณภูเขาล้วนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างมาก ยิ่งผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูงก็ยิ่งง่ายที่รถจะสูญเสียการควบคุม แฉลบออกนอกทางจนทำให้เกิดอันตรายได้ ควรมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรเพื่อจำกัดความเร็วของยานพาหนะ หรือป้ายสัญลักษณ์ทางลาดชันมาใช้เตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังในบริเวณดังกล่าว

3. บริเวณทางแคบ ความกว้างของท้องถนนคงไม่สามารถสม่ำเสมอเท่ากันตลอดทั้งสายได้ บนถนนหนทางทุกแห่งย่อมมีช่วงที่กว้างหรือแคบขึ้นกับว่าบริเวณดังกล่าวมีชุมชนหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ หรือไม่ ยิ่งบริเวณทางแคบที่รถวิ่งได้ทางเดียว มีโอกาสวิ่งสวนเลนโดยไม่มีเกาะกลางมาแบ่งกันก็ยิ่งเสี่ยงที่รถจะเกิดการเฉี่ยวชนกัน หรือภายในอาคารที่มีพื้นที่จำกัด ส่งผลให้เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้ จึงควรนำป้ายจราจรชนิด Fiber optic มาใช้ เพื่อให้รถที่วิ่งสวนกันเพิ่มความระมัดระวังไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ๆ

4. บริเวณที่มีสิ่งกีดขวางการจราจร หลายครั้งพื้นผิวจราจรอาจเกิดปัญหา ทำให้ต้องได้รับการแก้ไขและอยู่ในสภาพไม่เหมาะสมกับการขับขี่ ทำให้ผู้ขับขี่ที่ไม่ทราบล่วงหน้าและไม่ทันระมัดระวังตัวประสบอุบัติเหตุได้ ผลร้ายบางครั้งอาจรุนแรงจนถึงชีวิตได้ และเนื่องจากป้ายจราจรชนิด Fiber optic สามารถติดตั้งได้ง่ายไม่แตกต่างจากป้ายสัญญาณจราจรปกติ จึงสามารถนำมาใช้เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังก่อนเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้ดี

5. บริเวณแหล่งชุมชน บริเวณชุมชนอย่างตลาด โรงเรียน หรือสถานที่ทำงานขนาดใหญ่ มักมีทั้งรถราและผู้คนมาใช้ท้องถนนเป็นจำนวนมาก หากรถราวิ่งมาอย่างรวดเร็วย่อมเป็นการเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงควรนำป้ายสัญญาณจราจรแบบ Fiber optic มาใช้เพื่อให้รถราที่ขับขี่มามองเห็นและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น บางครั้งแสงสว่างจากป้ายสัญญาณจราจรชนิดนี้ยังช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นผู้สัญจรคนอื่นได้ดียิ่งขึ้น ลดอัตราการเฉี่ยวชนหรือเกิดอุบัติเหตุได้

6. บริเวณที่มาทางรถไฟตัดผ่าน รถไฟคือยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงตามรางที่ได้มีการจัดวางเอาไว้แล้ว ตามต่างจังหวัดมักมีรางรถไฟตัดผ่านถนนซึ่งหากในบริเวณดังกล่าวไม่มีแสงสว่างก็ยิ่งเป็นการยากที่ผู้ขับขี่รถยนต์จะมองเห็นได้ ผู้ขับขี่อาจพารถเข้าไปขวางทางรถไฟในขณะที่รถกำลังขับเคลื่อนมาด้วยความเร็วจนเกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัยจึงควรนำป้ายจราจรชนิด Fiber optic มาเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง