8 ข้อ การป้องกันไฟไหม้ ในอาคาร คอนโด หรือ ห้างสรรพสินค้า

ไฟไหม้หรืออัคคีภัยคือภัยพิบัติที่ก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของอาคาร คอนโด หรือ ห้างสรรพสินค้าได้เป็นอย่างมาก ยิ่งในกรณีเมืองที่อาคารต่างอยู่ใกล้ชิดกันทำให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงได้ง่าย หลายครั้งผลจากการเกิดอัคคีภัยจึงกลายเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ การกำหนดมาตรการก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทางร้านไทยจราจรขอแนะนำแนวทางในการป้องกันการเกิดไฟไหม้ภายในอาคาร คอนโด หรือห้างสรรพสินค้าด้วยวิธีการต่อไปนี้

1.ติดตั้งเครื่องตัดไฟ หากติดตามข่าวการเกิดเพลิงไหม้ จะพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้นั้นก็คือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเอง เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งใกล้ตัวผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา หากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมก็จะกลายเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจะส่งผลให้เกิดประกายไฟขึ้น อาจลุกไหม้ไปยังส่วนอื่น ๆ โดยรอบอย่างไม้ พลาสติก หรือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ก็ยิ่งทำให้เกิดไฟไหม้ได้อย่างรวดเร็ว การติดตั้งเครื่องตัดไฟจึงเป็นการป้องกันโอกาสในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หลักการทำงานของเครื่องตัดไฟคือการตัดกระแสไฟส่วนเกินภายในอาคารทันทีที่มีการลัดวงจร ช่วยป้องกันโอกาสเกิดเพลิงไหม้ได้

2.ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ เครื่องตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้นั้นใช้หลักการตรวจจับปริมาณควันหรือความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในอาคารทุกประเภท ควรติดตั้งเครื่องตรวจจับเพลิงไหม้ในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ตัวอย่างเช่น ห้องครัว ห้องซักผ้า โรงรถ ห้องนอน หรือห้องที่มีการจัดเก็บสารเคมีไวไฟ เป็นต้น การทราบสถานการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีจะส่งผลให้ผู้อาศัยอยู่ภายในอาคารมีความปลอดภัยมากขึ้น จึงอาจใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ร่วมกับอุปกรณ์เตือนภัยอื่น ๆ อย่างไซเรนมือหมุน หรือกริ่งสัญญาณ ที่ทุกคนในอาคารสามารถได้ยินหรือเห็นได้ชัดเจน

3.ซื้อถังดับเพลิงมาเตรียมไว้ ถังดับเพลิงคืออุปกรณ์พื้นฐานที่สะดวกและใช้งานง่ายเพื่อการดับไฟ มีหลากหลายประเภทที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับรูปแบบของอาคารที่นำไปใช้ หากเป็นอาคารที่ไม่ต้องการความสกปรกเลอะเทอะก็ควรเลือกใช้ถังดับเพลิงที่ไม่ทิ้งคราบอย่างถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ หรือถังดับเพลิงน้ำยา Halogen มาใช้งานแต่ก็อาจมีราคาสูงกว่าถังดับเพลิงแบบสารเคมีแห้งเล็กน้อย การติดตั้งหรือจัดวางถังดับเพลิงควรสะดวกต่อการใช้งาน มีสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ง่ายและสะดวก อาจนำป้ายถังดับเพลิงมาใช้เพื่อความสะดวกในการจัดวางและมองเห็นในคราวเดียว

4.ติดตั้งไฟฉุกเฉิน เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หากหนทางมีความมืดสนิทย่อมเป็นการยากที่จะสามารถอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนออกมาจากอาคารที่ประสบเหตุไฟไหม้ได้ทันท่วงที และยิ่งคงเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากขึ้นหากเกิดการหลงทิศทางจนไม่สามารถหาทางออกจากอาคารได้สำเร็จ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินที่สามารถทำงานได้ทันทีที่กระแสไฟฟ้าดับหรือทำงานผิดปกติ แสงสว่างฉุกเฉินควรติดตั้งในตำแหน่ง จุดทางเดิน และส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารที่ทำให้ผู้คนมองเห็นได้สะดวกและเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย

5.กำหนดทางออกหนีไฟที่เพียงพอ ขนาดและจำนวนทางหนีไฟนั้นขึ้นกับรูปแบบของอาคารด้วย โดยทางกฎหมายได้นิยามคำว่าอาคารสูงไว้ว่าเป็นอาคารที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 23 เมตร หรือประมาณ 7 ชั้น ต้องเตรียมความกว้างของผิวการจราจรรอบอาคารไม่ต่ำกว่า 6 เมตร เพื่อความสะดวกในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ กล่าวคือสำหรับให้รถดับเพลิงหรือรถกู้ภัยประเภทต่าง ๆ สามารถเข้ามาควบคุมเพลิงและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้อย่างทันท่วงที การกำหนดผังภายในอาคารต้องคำนึงถึงเส้นทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาคารสูงทุกแห่งต้องมีบันไดหนีไฟจากชั้นที่สูงที่สุดลงมาจนถึงพื้นดินได้อย่างน้อย 2 แห่ง โดยต้องตั้งในตำแหน่งที่หาง่ายและไร้สิ่งกีดขวาง ไม่ควรมีลักษณะเป็นบันไดเวียนเนื่องจากจะวิ่งไม่สะดวก กรณีอาคารนั้นมีชั้นใต้ดินตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือมีความลึกใต้ดินกว่า 7 เมตร ต้องจัดให้มีบันไดหนีไฟขึ้นมาสู่พื้นดินด้วย

6.การจัดเก็บวัสดุไวไฟในที่เฉพาะ สารเคมีไวไฟหรือแก๊สเชื้อเพลิง ถือเป็นสิ่งใกล้ตัวที่อาคารเกือบทุกประเภทล้วนมีไว้ใช้งาน ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการควบคุมและป้องกันไม่ให้วัสดุไวไฟต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะที่ติดไฟ จำเป็นต้องมีการกำหนดพื้นที่เฉพาะเพื่อควบคุม และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเพียงพอ

7.การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ นอกจากอุปกรณ์เตือนภัยแบบอัตโนมัติแล้ว ยังควรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อตรวจจับความร้อน หรือตรวจจับควันไฟ การดับไฟได้อย่างรวดเร็วจะช่วยลดระดับความรุนแรงเสียหายที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ได้ดี แต่ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

8.การซ้อมอพยพหนีไฟ การอพยพหนีไฟนอกจากจะช่วยให้ทุกคนภายในอาคารทั้งคอนโด อาคารพาณิชย์ หรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ทราบทางหนีไฟที่ถูกต้อง สามารถมารวมตัวกันที่จุดรวมพลได้อย่างเป็นระเบียบแล้ว ยังถือเป็นช่วงเวลาที่ได้สอนให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง รู้จักสังเกตป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างป้ายทางออกฉุกเฉิน และป้ายจุดรวมพล การซ้อมจนเกิดความเคยชินจะสร้างความพร้อมให้กับผู้อาศัยอยู่ในอาคารนั้น ๆ ได้ดี

หากเตรียมการตามหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ทางร้านไทยจราจรก็เชื่อว่าจะช่วยลดความรุนแรงในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ได้ เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ดีมากยิ่งขึ้น

Block "content-bottom" not found