Category Archives: อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก

5 อุปกรณ์ ที่พนักงานดับเพลิง ต้องมี ช่วยเพิ่มความปลอดภัย

พนักงานดับเพลิงถือเป็นแนวหน้าที่ต้องเสี่ยงภัยเข้าใกล้เปลวเพลิงเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ หน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงมีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอื่น ๆ การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับพนักงานดับเพลิงจึงแตกต่างจากอุปกรณ์สำหรับเหตุเพลิงไหม้ของอาคารทั่วไป เพราะนอกจากจะช่วยในการระงับเหตุแล้ว ยังต้องช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่ในขณะอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงที่ร้อนระอุได้นานเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยด้วย ทางร้านไทยจราจรจึงขอแนะนำ 5 อุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำเป็นต้องใช้เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ชุดทนไฟหรือชุดผจญเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันพนักงานดับเพลิงให้ปลอดภัยจากความร้อนของเปลวไฟ ชุดทนไฟที่ดีควรมีสีสะท้อนแสงหรือสีสันสดใสที่มองเห็นได้ง่าย เพื่อให้ผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย [...]

5 เหตุผล การจำกัดความเร็ว ถึงเพิ่มความปลอดภัยบนถนน?

เวลาที่คุณขับรถออกไปตามถนนเส้นต่าง ๆ โดยเฉพาะถนนที่พาดออกไปแถวนอกเมือง เส้นผ่านเขา คุณคงจะเคยเห็นว่ามีการตรวจจับความเร็ว รวมถึงมีการตั้งป้ายจราจรจำกัดความเร็วด้วย ซึ่งคุณคงจะคุ้นเคยกันดีในรูปของป้ายวงกลมที่มีขอบสีแดง มีพื้นด้านในสีขาว มีตัวเลขระบุความเร็วอย่าง 30 40 50 อยู่บนป้าย หรือบนถนนบางสายที่ต้องจำกัดความเร็วโดยแยกตามประเภทรถ ก็จะมีป้ายขนาดใหญ่ไว้ใช้สำหรับแยกประเภทรถออกเป็นรถบรรทุก [...]

5 อุปกรณ์ ที่จะช่วยเหลือ คนพิการบนท้องถนน

การใช้รถใช่ถนนนั้นจำเป็นสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัย ซึ่งรวมถึงคนพิการด้วยเช่นกัน ซึ่งคนพิการนับเป็นผู้ที่ควรได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะร่างกายไม่สมบรูณ์เหมือนคนปกติทั่วไป การออกแบบเส้นทางสัญจรในปัจจุบันได้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับคนพิการมากขึ้น ซึ่งหลายแห่งก็ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษสำหรับกลุ่มคนพิการ โดยต้องคำนึงให้ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความพิการทางขา , แขน , หู หรือสายตา เพราะหากไม่ครอบคลุมในทุกด้านเช่นนี้แล้วก็อาจส่งผลให้กลุ่มคนพิการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการสัญจรบนท้องถนนได้ง่ายขึ้น และอาจกลายเป็นอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจสร้างความเจ็บปวด [...]

5 สิ่งที่ จป. ต้องดูแล เกี่ยวกับ “งานจราจร”

จป. หรือ เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบสูง เนื่องจากต้องควบคุมดูแล ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ (งานเทคนิค) ระดับการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (ระดับเทคนิคชั้นสูง และหัวหน้า จป.) และการประสานกับองค์กรภายนอก เพื่อการประเมินโรงงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด   ทั้งนี้ [...]

5 วิธี ที่ช่วยลดมอเตอร์ไซต์ขับขึ้นทางเท้า!

ปัญหาเรื่องมอเตอร์ไซค์ขับขึ้นทางเท้า ถือเป็นปัญหาโลกแตกที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในเมืองไทย  สาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการที่จราจรบนท้องถนนหนาแน่นขึ้น มีแต่รถยนต์เต็มไปหมด ถ้าต้องต่อคิว กว่าจะออกไปจนพ้นสี่แยก หรือไปถึงที่หมาย ก็คงเสียเวลาไม่ใช่น้อย ประกอบกับความมักง่ายของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์หลายคนที่รักสบาย อยากไปถึงที่หมายแบบเร็วๆ จึงนำรถขึ้นมาขับรถบนทางเท้า โดยที่ไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยว่าผู้ใช้ทางเท้าคนอื่นๆ จะได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง และไม่เพียงเท่านั้น ความมักง่ายของคนเหล่านี้ยังพัฒนาขึ้น [...]

5 วิธีแก้ปัญหาคนชอบขับรถย้อนศร

การขับขี่ยวดยานพาหนะ สิ่งหนึ่งที่สำคัญและช่วยให้การจราจรคล่องตัวได้ดีนั้นก็คือการปฏิบัติตามสัญญาณจราจร รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องวิ่งตามเส้นทางสัญจรที่ควบคุมไว้ ไม่วิ่งย้อนศร หรือเลี้ยวในจุดที่ห้ามเลี้ยว ซึ่งรถยนต์หลายคันก็ยังคงฝ่าฝืน ขับขี่ย้อนศรจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือการจราจรที่ติดขัดได้นั่นเอง เพื่อการควบคุมการสัญจรให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และวิธีการควบคุมการจราจรที่เหมาะสม โดยร้านไทยจราจรอยากจะขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์จราจรต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการขับรถย้อนศร   1.การติดตั้งที่บังคับเดินรถทางเดียว เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคลื่นที่ควบคุมให้รถลดความเร็วลง แต่ด้วยความพิเศษของอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการขับขี่ย้อนศรโดยเฉพาะ จึงมีการติดตั้งแท่งเหล็กหรือหนามแทงล้อเอาไว้ ซึ่งหนามชนิดนี้จะไม่ทำงานหากรถวิ่งมาตามเลนที่กำหนด [...]

8 อย่างที่คุณต้องมีหากอยากปลอดภัยบนท้องถนน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยนั้น เต็มไปด้วยความเสี่ยงหลายประการ อย่างน้อยที่สุดที่เราพบเจอได้บ่อย ๆ ก็คือ อุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ย่อมก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ ตามไปด้วย แต่ถ้าจะขับรถไปบนท้องถนนแบบใช้วิธีวัดดวงเอา กะว่าตาดีได้ ตาร้ายเสีย [...]

10 เหตุผลทำไมประเทศไทยถึงรถติด

เชื่อว่าคนไทยจำนวนมากที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรทุกวัน ต้องรู้สึกเบื่อหน่ายและเหนื่อยล้ากับการจราจรในหลาย ๆ พื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่ารถติดแทบจะตลอด 24 ชม. อย่างแน่นอน ยิ่งปัจจุบันปัญหารถติดไม่ได้พบเจอได้แค่ในกรุงเทพมหานคร แต่ยังกระจายออกไปตามเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ แบบนี้แล้วก็น่าค้นหาสาเหตุ ว่าทำไมประเทศไทยเราถึงได้รถติดขนาดนี้ วันนี้ร้านไทยจราจรจึงขอรวบรวม 10 [...]

อย่าทำงานก่อสร้างบนถนน ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ !!

สำหรับคนไทยแล้ว ภาพที่เห็นเจ้าหน้าที่ทำการปิดถนนบางช่วง เพื่อขุดเจาะถนน หรือถมหลุม เป็นสิ่งที่เห็นกันเจนตา ไม่ว่าจะถนนใน กทม. หรือต่างจังหวัด เนื่องจากมีโปรเจคขยายเส้นทางหรือซ่อมแซมถนนกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจไม่ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่จะเกิดกับตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไม่ว่าจะการขับขี่หรือเดินไปมาในละแวกนั้น เว้นเสียแต่ว่ามีข่าวพาดหัวชวนสลดใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียและอันตรายถึงชีวิตได้ [...]

10 อุปกรณ์จราจร ที่ช่วยชีวิตคนได้จริง

สำหรับประเทศไทยแล้ว หากพูดถึงอุปกรณ์จราจร หลายคนคงนึกถึงป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร กรวยจราจร และแผงกั้นจราจร โดยไม่ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วอุปกรณ์จราจรมีอยู่กว่า 50 ชนิดทีเดียว ซึ่งอุปกรณ์จราจรทั้งหมดนี้ถูกพัฒนาและผลิตขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุก ๆ คนที่ต้องสัญจรบนท้องถนน วันนี้ร้านไทยจราจรจึงขอรวบรวม 10 อุปกรณ์จราจรที่สามารถช่วยรักษาชีวิตคนได้จริง [...]