7 ประโยชน์ของไฟติดกรวยจราจรพลังงานแสงอาทิตย์

กรวยจราจร
            การควบคุมเส้นทางสัญจรบนท้องถนนนั้นจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากมายหลายประเภทเข้ามาใช้ร่วมกัน ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์การจราจรที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างหลากหลายตามอาคารสถานที่และท้องถนนแห่งต่าง ๆ นั้นก็คือกรวยควบคุมการจราจรนั่นเอง รูปทรงของกรวย รวมถึงสีสันต่าง ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนจากในระยะไกล เพื่อให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น แต่หากพื้นผิวถนนมีลักษณะไร้แสงสว่าง หรือเป็นการใช้งานกรวยในเวลากลางคืน สีและแถบสะท้อนแสงของกรวยก็อาจไม่มีประสิทธิภาพในการมองเห็นได้เพียงพอ ร้านไทยจราจรจึงขอแนะนำกรวยควบคุมการจราจรรูปแบบใหม่ที่พัฒนาให้มีแสงสว่างในตัวอย่างกรวยจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งหากนำมาใช้งานจะมีประโยชน์ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น เมื่อกรวยควบคุมการจราจรมีแสงสว่างก็จะทำให้การมองเห็นให้เด่นชัดได้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตก หมอกที่หนาจัด หรือฝุ่นละอองมากเพียงใดก็ตาม ก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะสามารถมองเห็นกรวยได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น หรือในเวลากลางคืนบนท้องถนนที่ไม่มีแสงสว่างอื่น ๆ ก็ไม่ทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นกรวยควบคุมการจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะลดลงแต่อย่างใด ถือเป็นอุปกรณ์การจราจรที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้ดี
2. ความสะดวกในการใช้งาน การติดตั้งระบบแสงสว่างอื่น ๆ อาจมีความยุ่งยากที่จะต้องเดินสายไฟก่อนจะเพิ่มแสงสว่างได้ แต่เมื่อนำกรวยจราจรพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้นั้นก็จะทำให้ได้แสงสว่างในตัว โดยไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากอีกต่อไป กลายเป็นความสะดวกในการใช้งานที่มากกว่าระบบแสงสว่างอื่น ๆ สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งของกรวยควบคุมการจราจรได้ตลอดเวลาที่ต้องการ การใช้ในกรณีที่มีการซ่อมพื้นผิวถนนในเวลากลางคืนจึงมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะมองเห็นได้ชัดเจนไปพร้อม ๆ กับการเคลื่อนย้ายตำแหน่งตามงานซ่อมได้ตลอดเวลา

3. การใช้งานได้ทุก ๆ สถานที่ที่ต้องการ การนำกรวยควบคุมการจราจรที่มีระบบแสงสว่างในตัว เพราะใช้เพียงพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถให้กรวยสว่างและมองเห็นได้ง่ายมากขึ้นแล้ว การใช้กรวยประเภทนี้ยังสามารถนำไปใช้งานได้ในทุก ๆ ที่ ที่ต้องการ เพราะไม่ต้องอาศัยการเดินสายไฟให้ยุ่งยาก สามารถวางบนภูเขา พื้นที่ทุรกันดารที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าได้ หรือแม้แต่ภายในอาคารที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จก็สามารถนำกรวยประเภทนี้ไปใช้งานเพื่ออำนวยการจราจรของยานพาหนะเพื่อการก่อสร้างภายในอาคารได้สะดวก

4. ประหยัดพลังงาน การใช้อุปกรณ์แสงสว่างโดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายจากกระแสไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับอุปกรณ์ แต่การนำกรวยควบคุมการจราจรที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะไม่ต้องมีค่าไฟใด ๆ เลยแม้แต่น้อย เพราะแสงสว่างมาจากแสงอาทิตย์ก็เพียงพอแล้ว จึงช่วยประหยัดค่าไฟได้ดีกว่าแสงสว่างระบบอื่น ๆ

5. แสงสว่างที่ยาวนาน กรวยควบคุมการจราจรจะมีการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในแบตเตอรี่คุณภาพสูง เพื่อให้กรวยสามารถส่องสว่างได้อย่างต่อเนื่องแม้ในเวลากลางคืนที่แสงอาทิตย์หมดไปแล้ว หรือในวันที่สภาพอากาศไม่ปกติมีแสงแดดน้อยก็ไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกรวยจราจรประเภทนี้แต่อย่างใด เพราะแสงสว่างของกรวยสามารถส่องได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ชั่วโมง และมีระบบทำงานอัตโนมัติทันทีที่แสงสว่างมืดลงได้ทันที

6. ประหยัดเวลาในการติดตั้ง การใช้แสงสว่างระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พลังงานแสงอาทิตย์นั้น จำเป็นต้องอาศัยการเตรียมการเป็นระยะเวลานาน ๆ เพราะจะต้องตรวจสอบว่ามีแหล่งพลังงานไฟฟ้าในบริเวณใดจึงจะต่อสายเชื่อมโยงไปถึงกรวยได้ และต้องเตรียมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสายไฟที่จะต้องยาวเพียงพอ อุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะหมดไปหากนำกรวยควบคุมการจราจรประเภทนี้มาใช้งาน

7. ความสะดวกในการบำรุงรักษา เนื่องจากการนำกรวยจราจรพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มาใช้ให้ยุ่งยาก การดูแลรักษาจึงเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวก เพียงดูแลชุดอุปกรณ์ของกรวยพลังงานแสงอาทิตย์อยู่เสมอก็เพียงพอแล้ว ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดเวลาแล้ว ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วย เพราะไม่ต้องเตรียมช่างซ่อมบำรุงหลายคน หรือสำรองอะไหล่หลายชิ้นเอาไว้มาก ๆ อีกด้วย

สรุป

             การนำกรวยจราจรพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานมีวัตถุประสงค์คือเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้ถนนหนทางในการสัญจรไปมาทุก ๆ คน โดยเฉพาะเวลายามเย็นไปถึงช่วงค่ำมืดที่ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลง ช่วยให้มีความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น เพราะผู้สัญจรสามารถมองเห็นและสังเกตถึงความผิดปกติบนท้องถนนได้ชัดเจนมากขึ้น แม้ในขณะที่มีแสงสว่างน้อย ๆ ก็ตาม การวางกรวยจะเพื่อให้เป็นสัญญาณให้ผู้ขับขี่รู้ล่วงหน้าว่าเส้นทางข้างหน้าไม่สามารถผ่านไปได้ อาจเนื่องมาจากมีการซ่อมพื้นผิวถนนอยู่ หรือมีสิ่งกีดขวางที่ทำให้การสัญจรผ่านไม่ปลอดภัยได้ หรือวางเพื่อควบคุมเส้นทางการสัญจรให้ถูกต้อง อย่างในกรณีการเลี้ยวหรือขับผ่านเลนที่ไม่ถูกต้อง ก็สามารถนำกรวยมาวางขวางเอาไว้ได้ รวมถึงการนำกรวยไปวางในอาคารจอดรถขนาดต่าง ๆ เพื่อควบคุมให้รถภายในอาคารสามารถขับขี่รถไปในทิศทางที่ถูกต้อง เกิดความคล่องตัวไม่ติดขัดได้ดี อย่างไรก็ดีทางร้านไทยจราจรขอแนะนำให้ท่านเลือกใช้บริการกับร้านค้าที่มีคุณภาพ โดยร้านของเรายินดีให้การบริการหลังการขายตลอดเวลา หากเกิดปัญหาก็ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำอยู่เสมอ

Block "call-to-action" not found

Block "content-bottom" not found