Tag Archives: แจกบทความฟรี

รู้ไว้ก่อน! ยางชะลอความเร็ว เลือกใช้ให้ถูก ช่วยให้ถนนปลอดภัย

ยางชะลอความเร็ว หรือ ยางลูกระนาด เป็นอุปกรณ์จราจรที่คุ้นเคย พบเห็นได้ทั่วไปบนท้องถนน หน้าที่หลักคือ ชะลอความเร็วรถ บังคับให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะในบริเวณที่จำกัดความเร็ว เช่น หน้าโรงเรียน โรงพยาบาล หรือชุมชน อย่างไรก็ตาม ยางชะลอความเร็วแต่ละแบบ [...]

เปรียบเทียบกระจกโค้ง มีวัสดุอะไรบ้าง เหมาะกับหน้างานแบบใด

“กระจกโค้ง” มีกี่ชนิด อะไรบ้าง ความแตกต่างในแต่ละชนิด กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต กระจกโค้งแท้ กระจกโค้งแท้ กระจกโค้งอะคริลิค กระจกโค้งอะคริลิค กระจกโค้งสแตนเลส กระจกโค้งสแตนเลส กระจกโค้ง แต่ละชนิด เหมาะกับหน้างานแบบไหนบ้าง [...]

การติดตั้งกระจกโค้ง: ทำอย่างไรให้ง่ายและปลอดภัย

เลือกจุดติดตั้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย – พิจารณาการติดตั้ง ว่าจะยึดติดตั้งด้วยเสา หรือ ยึดกำแพง – เมื่อติดตั้งแล้ว ให้หันปรับกระจก ในองศาที่มองเห็นได้ชัดทั้ง 2 ฝั่ง ความเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัย ในการติดตั้งกระจกโค้งจราจร สามารถเพิ่มความประทับใจให้ผู้ใช้ถนน 100% การเตรียมงานก่อนติดตั้งการเตรียมงานก่อนติดตั้ง ขั้นตอนการติดตั้ง [...]

ป้ายจราจร “สีน้ำเงิน” ชื่อพร้อมความหมายมีอะไรบ้าง?

ป้ายบังคับ ป้ายคนข้ามถนน ความหมาย: ป้ายคนข้ามทางม้าลาย หรือเป็นเขตพื้นที่ที่สามารถข้ามถนนได้ ป้ายความเร็วขั้นต่ำ ความหมาย: ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ป้ายช่องเดินรถจักรยาน ความหมาย: ช่องเดินรถสำหรับรถจักรยาน ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ ความหมาย: ช่องเดินรถสำหรับรถจักรยานยนต์ [...]

ป้ายจราจรสีส้ม พร้อมความหมาย มีอะไรบ้าง ?

ป้ายงานก่อสร้าง ป้ายงานก่อสร้าง ความหมาย: ป้ายเตือนให้ทราบว่าทางข้างหน้ากำลังมีงานก่อสร้างอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ ป้ายเตือนคนทำงาน ความหมาย: ทางข้างหน้ามีคนงานกําลังทํางานอยู่บนผิวจราจรหรือใกล้ชิดกับผิวจราจร ป้ายเตือนทางเบี่ยงทางซ้าย ความหมาย: ทางข้างหน้ามีการก่อสร้างทางหลวง การจราจรจะต้องเปลี่ยนแนวทางไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวทางด้านซ้าย ป้ายเตือนทางเบี่ยงทางขวา ความหมาย: ทางข้างหน้ามีการก่อสร้างทางหลวง การจราจรจะต้องเปลี่ยนแนวทางไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวทางด้านขวา [...]

ป้ายจราจรประเภท”ป้ายเตือน” ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง?

ป้ายเตือน ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา ความหมาย: ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ความหมาย: ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง ป้ายเตือนออกทางขนาน ความหมาย: ทางหลักข้างหน้ามีช่องเปิดออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่บนทางหลักระมัดระวังและเตรียมพร้อมเพื่อจะออกทางขนาน ป้ายเตือนเข้าทางหลัก ความหมาย: [...]

ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ ชื่อพร้อมความหมายมีอะไรบ้าง?

prohibited traffic signs Stop  ความหมาย: รถทุกชนิดต้องหยุด No Parking ความหมาย: ห้ามจอดในพื้นที่หรือบริเวณที่ติดตั้งป้าย No right U-turn ความหมาย: ห้ามผู้ขับขี่กลับรถไปทางขวา [...]

ป้ายจราจร “ภาษาญี่ปุ่น” พร้อมความหมายมีอะไรบ้าง?

ป้ายบอกการเดินทางสำหรับคนขับ เตือนพวกเขาให้ขับรถอย่างปลอดภัยและแจ้งให้คุณทราบว่าจะปฏิบัติตามกฎอย่างไร การขับรถโดยไม่สนใจกฎจราจรนำไปสู่อุบัติเหตุทางท้องถนนได้ ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อให้มีการเดินทางที่ปลอดภัย

“ป้ายบังคับ” ชื่อพร้อมความหมาย มีอะไรบ้าง?

ป้ายบังคับให้ปฏิบัติ คือ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับผู้ใช้เส้นทางให้ปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะให้ผู้ขับขี่กระทำตามหรืองดเว้นการกระทำ

รวมป้ายจราจรพร้อมความหมาย มีอะไรบ้าง?

ป้ายจราจร เป็นป้ายทางการควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็นสามประเภทเครื่องหมายจราจร เครื่องหมาย "ป้ายบังคับ" มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง